FanpageYoutube
Sự kiện
Trang chủ >> Sự kiện >> Chi tiết

Giới thiệu tính năng Chuyển Chức

02/03/2020

Tính năng chuyển chức là một tính năng bắt buộc người chơi phải vượt qua để có thể mang các trang bị, ảo hóa bậc cao hơn, nhận được kĩ năng cao cấp và tăng một lượng lớn lực chiến.

Hướng dẫn chuyển chức:
- Khi bạn đạt level yêu cầu, sẽ xuất hiện icon chuyển chức trên màn hình- Nhấp vào icon chuyển chức để nhận nhiệm vụ- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và có thể mang các trang bị bậc cao hơn.Level cần đạt để nhận nhiệm vụ chuyển sinh:
- Level 125 - Chuyển 1
- Level 210 - Chuyển 2
- Level 300 - Chuyển 3
- Level 350 - Chuyển 4
- Level 500 - Chuyển 5
- Level 600 - Chuyển 6